Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum

Adres Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum

Szkolna 6
Miejscowość Siedlec
Kod pocztowy 64-212
Gmina Siedlec
Powiat wolsztyński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum

683848522
Regon 00069987900000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum znajduje się w miejscowości Siedlec pod adresem Szkolna 6. Numer telefonu do szkoły to 683848522. Numer faksu: 683848522. Placówka szkolna działa na obszarze gminy Siedlec, powiat wolsztyński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00069987900000.

Zespół Szkoły Podstawowej I Gimnazjum przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 320, z czego 161 stanowiły dziewczynki, a 159 to uczniowie. Powiat wolsztyński ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4474 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (172,08 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Mapa