Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Traugutta 13
Miejscowość Dzierzgoń
Kod pocztowy 82-440
Gmina Dzierzgoń
Powiat sztumski
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

552762627
Strona
Regon 19299636400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Dzierzgoń pod adresem Traugutta 13. Nr tel. do szkoły to 552762627. Nr faksu: 552762627. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Dzierzgoń, powiat sztumski , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem www.zsdzierzgon.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 19299636400000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 83, z czego 20 stanowiły słuchaczki, a 63 stanowili słuchacze. Powiat sztumski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo pomorskie - 115. Na 434 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (108,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów na 115 placówek).

Mapa