Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im. Jana III Sobieskiego

Adres Szkoła Podstawowa

Główna 42
Miejscowość Jejkowice
Kod pocztowy 44-290
Gmina Jejkowice
Powiat rybnicki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

324302562
Strona
Regon 00119309900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Jejkowice pod adresem Główna 42. Telefon do szkoły to 324302562. Nr fax: 324302562. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Jejkowice, powiat rybnicki , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spjejkowice.edupage.org. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00119309900000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczących się w placówce była równa 330, z czego 145 to uczennice, a 185 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 26 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,33. Powiat rybnicki ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 4783 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (191,32 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jejkowice: 3
  • w gminie Jejkowice: 3
  • powiat rybnicki: 36
  • województwo śląskie: 2020

Mapa

szkoła podstawowa