Zespół Szkół W Kwiatkowicach - Publiczne Gimnazjum W Kwiatkowicach


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół W Kwiatkowicach - Publiczne Gimnazjum W Kwiatkowicach

Adres Zespół Szkół W Kwiatkowicach - Publiczne Gimnazjum W Kwiatkowicach

Szkolna 17
Miejscowość Kwiatkowice
Kod pocztowy 98-105
Gmina Wodzierady
Powiat łaski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół W Kwiatkowicach - Publiczne Gimnazjum W Kwiatkowicach

436773073
Regon 73098966100000
Organ prowadzący Gmina

Zespół Szkół W Kwiatkowicach - Publiczne Gimnazjum W Kwiatkowicach znajduje się w miejscowości Kwiatkowice pod adresem Szkolna 17. Numer telefonu do gimnazjum to 436773073. Numer fax: 436773073. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Wodzierady, powiat łaski , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 73098966100000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 90, z czego 52 to dziewczynki, a 38 to uczniowie. Powiat łaski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1514 uczniów w powiecie przypada 9 innych jednostek gimnazjalnych (168,22 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.69-0.98-0.69
2006-1.14-1.28-1.14
2007-9.03-2.35-9.03
2008-8.780-8.78
20095.14-0.835.14
2010-4.22-0.67-4.22
2011-2.30.4-2.3
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.16-2.21-4.16
20060.24-0.380.24
2007-5.48-1.58-5.48
2008-7.770.98-7.77
20092.74-2.122.74
2010-4.97-0.03-4.97
2011-5.77-0.87-5.77

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa