Przedszkole W Zsp W Babicach


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Zsp W Babicach

Adres Przedszkole W Zsp W Babicach

Wiejska 68
Miejscowość Babice
Kod pocztowy 47-440
Gmina Nędza
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole W Zsp W Babicach

324147180
Strona
Regon 27151244800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Zsp W Babicach znajduje się w miejscowości Babice pod adresem Wiejska 68. Numer tel. do przedszkola to 324147180. Numer fax: 324102063. Jednostka przedszkolna znajduje się na terytorium gminy Nędza, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola odwiedzimy pod adresem www.zspbabice.pl.tl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 27151244800000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce to 29, z czego 16 stanowiły uczennice, a 13 to uczniowie. Powiat raciborski ma zarejestrowane 47 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 3117 uczniów w powiecie przypada 47 innych przedszkoli (66,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa