Szkoła Podstawowa W Krokocicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Krokocicach

Adres Szkoła Podstawowa W Krokocicach

2
Miejscowość Krokocice
Kod pocztowy 98-240
Gmina Szadek
Powiat zduńskowolski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Krokocicach

438215771
Regon 00116167900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Krokocicach mieści się w miejscowości Krokocice pod adresem 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 438215771. Fax: 438215771. Szkoła podstawowa znajduje się na obszarze gminy Szadek, powiat zduńskowolski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00116167900000.

Szkoła Podstawowa W Krokocicach naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 57, z czego 27 to uczennice, a 30 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,71. Powiat zduńskowolski ma zarejestrowane 18 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 4065 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół podstawowych (225,83 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Krokocice: 1
  • w gminie Szadek: 5
  • powiat zduńskowolski: 34
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa