Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kazimierzu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kazimierzu

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kazimierzu

Sienkiewicza 42
Miejscowość Kazimierz
Kod pocztowy 95-083
Gmina Lutomiersk
Powiat pabianicki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kazimierzu

436776026
Strona
Regon 00115012100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kazimierzu mieści się w miejscowości Kazimierz pod adresem Sienkiewicza 42. Numer tel. do szkoły podstawowej to 436776026. Numer faksu: 436776026. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Lutomiersk, powiat pabianicki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spkazimierz.lutomiersk.pl. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00115012100000.

Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Kazimierzu naucza dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 106, z czego 42 stanowiły uczennice, a 64 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,8. Powiat pabianicki ma zarejestrowane 27 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 6428 uczniów w powiecie przypada 27 innych szkół podstawowych (238,07 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kazimierz: 1
  • w gminie Lutomiersk: 4
  • powiat pabianicki: 51
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa