Gimnazjum Im. Leszka Czarnego W Lutomiersku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Leszka Czarnego W Lutomiersku

Patron Leszek Czarny

Adres Gimnazjum Im. Leszka Czarnego W Lutomiersku

Józefa Piłsudskiego 1
Miejscowość Lutomiersk
Kod pocztowy 95-083
Gmina Lutomiersk
Powiat pabianicki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Leszka Czarnego W Lutomiersku

436775102
Strona
Regon 47224508400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Leszka Czarnego W Lutomiersku znajduje się w miejscowości Lutomiersk pod adresem Józefa Piłsudskiego 1. Numer telefonu do szkoły to 436775102. Nr faksu: 436775102. Gimnazjum funkcjonuje na terytorium gminy Lutomiersk, powiat pabianicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem gimlutomiersk.szkoly.lodz.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 47224508400000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 186, z czego 86 to uczennice, a 100 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,8. Powiat pabianicki ma zarejestrowane 14 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2894 uczniów w powiecie przypada 14 innych jednostek gimnazjalnych (206,71 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Lutomiersk: 2
  • w gminie Lutomiersk: 4
  • powiat pabianicki: 51
  • województwo łódzkie: 1302

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.05-1.91-4.05
2006-0.56-1.26-0.56
20070.591.460.59
20085.64-0.815.64
2009-1.25-1.65-1.25
2010-3.85-1.33-3.85
2011-3.27-1.73-3.27
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.66-2.71-2.66
2006-1.99-0.35-1.99
20070.351.320.35
20082.31-0.872.31
2009-5.16-0.88-5.16
2010-2.370.05-2.37
2011-3.74-1.58-3.74

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa