Szkoła Podstawowa W Wandowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Wandowie

Adres Szkoła Podstawowa W Wandowie

75
Miejscowość Osiny
Kod pocztowy 21-426
Gmina Wola Mysłowska
Powiat łukowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Wandowie

257550167
Regon 00113496100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Wandowie znajduje się w miejscowości Osiny pod adresem 75. Nr tel. do szkoły to 257550167. Jednostka edukacyjna mieści się na terenie gminy Wola Mysłowska, powiat łukowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00113496100000.

Szkoła Podstawowa W Wandowie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 77, z czego 30 stanowiły dziewczynki, a 47 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat łukowski ma zarejestrowane 65 szkół podstawowych, a województwo lubelskie - 963. Na 8670 uczniów w powiecie przypada 65 innych szkół podstawowych (133,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 dzieci w wieku szkolnym na 963 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Osiny: 1
  • w gminie Wola Mysłowska: 5
  • powiat łukowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa