Technikum W Powierciu


Najważniejsze informacje - Technikum W Powierciu

Adres Technikum W Powierciu

31
Miejscowość Powiercie
Kod pocztowy 62-600
Gmina Koło
Powiat kolski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum W Powierciu

632615197
Regon 31159464500000
Organ prowadzący Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi

Technikum W Powierciu mieści się w miejscowości Powiercie pod adresem 31. Numer tel. do technikum to 632615197. Numer faksu: 632615216. Szkoła średnia techniczna działa na terenie gminy Koło, powiat kolski , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.powiercie.eu. Technikum figuruje w rejestrze pod numerem 31159464500000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 182, z czego 74 stanowiły kursantki, a 108 stanowili słuchacze. Powiat kolski ma zarejestrowane 17 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 17 innych szkół średnich technicznych (90,18 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr