Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Kilińskiego


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Kilińskiego

Patron Jan Kiliński

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Kilińskiego

Śniadeckich 18
Miejscowość Trzemeszno
Kod pocztowy 62-240
Gmina Trzemeszno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Kilińskiego

614154213
Regon 00026458400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Kilińskiego znajduje się w miejscowości Trzemeszno pod adresem Śniadeckich 18. Telefon do szkoły to 614154213. Numer fax: 614156442. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terenie gminy Trzemeszno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00026458400000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Kilińskiego uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 539, z czego 263 to dziewczynki, a 276 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 46 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 9,2. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9253 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (201,15 na placówkę), a średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Trzemeszno: 4
  • w gminie Trzemeszno: 4
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa