Szkoła Podstawowa W Jankowie Dolnym


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Jankowie Dolnym

Patron Arkady Fiedler

Adres Szkoła Podstawowa W Jankowie Dolnym

Jankowo Dolne 9
Miejscowość Jankowo Dolne
Kod pocztowy 62-200
Gmina Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Jankowie Dolnym

614271197
Regon 00122480700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Jankowie Dolnym znajduje się w miejscowości Jankowo Dolne pod adresem Jankowo Dolne 9. Numer tel. do szkoły to 614271197. Faks: 614245774. Placówka edukacyjna działa na obszarze gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spjankowodolne.pl. Instytucja szkolna figuruje w rejestrze pod numerem 00122480700000.

Szkoła Podstawowa W Jankowie Dolnym uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dzieci uczących się w placówce to 156, z czego 89 to uczennice, a 67 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 20 nauczycieli, z czego 16 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9253 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (201,15 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Jankowo Dolne: 1
  • w gminie Gniezno: 4
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa