Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr.7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr.7

Patron Unicef

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr.7

Krasińskiego 19
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr.7

598422492
Regon 77161498900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr.7 znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Krasińskiego 19. Numer tel. do szkoły zawodowej to 598422492. Fax: 598422492. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 77161498900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 49, z czego 19 to uczennice, a 30 to kursanci. Powiat słupsk ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo pomorskie - 115. Na 831 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (83,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów na 115 placówek).

Mapa