Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupsku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupsku

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupsku

Henryka Pobożnego 2
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupsku

598423141
Regon 00023327600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupsku mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Henryka Pobożnego 2. Nr tel. do szkoły podstawowej to 598423141. Nr faksu: 598402462. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp2.slupsk.pl. Instytucja edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00023327600000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W Słupsku przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 429, z czego 222 stanowiły dziewczynki, a 207 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 47 nauczycieli, z czego 38 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 4,22. Powiat słupsk ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo pomorskie - 683. Na 4738 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (364,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 224,51 (153341 dzieci w wieku szkolnym na 683 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa