Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Niedziałkowskiego 2
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

598424831
Regon 77159899000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Niedziałkowskiego 2. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 598424831. Nr fax: 598424831. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.mechanik.slupsk.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 77159899000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat słupsk ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo pomorskie - 115. Na 831 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (83,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 118,92 (13676 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 115 placówek).

Mapa