Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr.1


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr.1

Patron Unicef

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr.1

Krasińskiego 19
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr.1

598422492
Regon 22010193700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr.1 znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Krasińskiego 19. Nr tel. do placówki to 598422492. Fax: 598422492. Placówka znajduje się na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 22010193700000.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających edukację w placówce to 58, z czego 28 to słuchaczki, a 30 stanowili kursanci. Powiat słupsk ma zarejestrowane 55 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo pomorskie - 920. Na 291 uczniów w powiecie przypada 55 innych placówek edukacyjnych (5,29 na placówkę), a średnia w województwie to 6,75 (6209 uczniów na 920 placówek).

Mapa