Szkoła Podstawowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 8

Patron Emilia Plater

Adres Szkoła Podstawowa Nr 8

Sienkiewicza 8
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 8

446495750
Strona
Regon 00081542300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 8 mieści się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Sienkiewicza 8. Telefon do szkoły to 446495750. Numer fax: 446495750. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp8pt.pl. Instytucja szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00081542300000.

Szkoła Podstawowa Nr 8 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających edukację w placówce to 273, z czego 135 stanowiły dziewczynki, a 138 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 21 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2,63. Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 16 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3956 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół podstawowych (247,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 dzieci w wieku szkolnym na 830 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Piotrków Trybunalski: 31
  • w gminie Piotrków Trybunalski: 31
  • powiat Piotrków Trybunalski: 31
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa