Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek


Najważniejsze informacje - Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek

Patron BŁ. S. JULIA RODZIŃSKA

Adres Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek

STRONCZYŃSKIEGO 1
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek

447323727
Regon 10147876900000
Organ prowadzący REKTORAT KOŚCIOŁA AKADEMICKIEGO PANIEN DOMINIKANEK

Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek mieści się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem STRONCZYŃSKIEGO 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 447323727. Faks: 447323727. Szkoła podstawowa mieści się na terenie gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Portal internetowy jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem WWW.UPANIEN.MNC.PL. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 10147876900000. Organ rejestracyjny dla Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek to gmina.

Katolicka Szkoła Podstawowa Sióstr Dominikanek uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 16 szkół podstawowych, a województwo łódzkie - 830. Na 3956 uczniów w powiecie przypada 16 innych szkół podstawowych (247,25 na placówkę), a średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Mapa