V Liceum Profilowane Specjalne Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu


Najważniejsze informacje - V Liceum Profilowane Specjalne Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu

Adres V Liceum Profilowane Specjalne Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu

Augustyna Kordeckiego 19
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Profilowane Specjalne Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu

625023555
Strona
Regon 30057218700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Profilowane Specjalne Dla Młodzieży Słabo Słyszącej I Niesłyszącej W Kaliszu znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Augustyna Kordeckiego 19. Numer telefonu do liceum to 625023555. Numer faksu: 625023267. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.os-w.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30057218700000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 7, z czego 4 stanowiły licealistki, a 3 to wychowankowie. Powiat kalisz ma zarejestrowane 22 licea, a województwo wielkopolskie - 554. Na 3102 uczniów w powiecie przypada 22 innych jednostek licealnych (141 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 3 26,00 % 33,33 %
język polski pisemny podstawowy 3 52,00 % 100,00 %
język polski ustny 3 80,00 % 100,00 %
język angielski ustny 1 63,00 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 3 65,00 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 26,00 % 20 (z 28) 20 (z 28) 20 (z 28) 341 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 52,00 % 9 (z 30) 9 (z 30) 9 (z 30) 184 (z 527)
język polski ustny 80,00 % 6 (z 30) 6 (z 30) 6 (z 30) 37 (z 520)
język angielski ustny 63,00 % 7 (z 26) 7 (z 26) 7 (z 26) 129 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 65,00 % 10 (z 26) 10 (z 26) 10 (z 26) 131 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa