Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Wileńska 8
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

324152963
Regon 00083655000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem Wileńska 8. Nr tel. do szkoły zawodowej to 324152963. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 00083655000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 287, z czego 193 to kursantki, a 94 to słuchacze. Powiat raciborski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 925 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (102,78 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 48 41,90 % -
język polski pisemny podstawowy 48 49,10 % -
język polski ustny podstawowy 46 50,00 % -
język angielski ustny podstawowy 40 51,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 41 57,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 41,90 % 7 (z 14) 7 (z 14) 7 (z 14) 331 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 49,10 % 4 (z 14) 4 (z 14) 4 (z 14) 324 (z 644)
język polski ustny podstawowy 50,00 % 11 (z 14) 10 (z 14) 10 (z 14) 582 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 51,60 % 7 (z 14) 7 (z 14) 7 (z 14) 414 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 57,20 % 8 (z 14) 8 (z 14) 8 (z 14) 371 (z 652)

Mapa