Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Raciborzu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Raciborzu

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Raciborzu

Adamczyka 14
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Raciborzu

324153003
Regon 00032383200001
Organ prowadzący Minister ds. sprawiedliwości

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 W Raciborzu znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem Adamczyka 14. Nr tel. do szkoły zawodowej to 324153003. Faks: 324152636. ZSZ mieści się na obszarze gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest minister ds. sprawiedliwości. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 00032383200001.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 925 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (102,78 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa