Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7

Królewska 19
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7

324154991
Regon 24097205900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 7 znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem Królewska 19. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 324154991. Nr faksu: 324154991. ZSZ znajduje się na terenie gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 24097205900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 925 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (102,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa