Iv Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Iv Liceum Profilowane

Adres Iv Liceum Profilowane

Wileńska 8
Miejscowość Racibórz
Kod pocztowy 47-400
Gmina miasto Racibórz
Powiat raciborski
Województwo śląskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna
Regon 27366937800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Iv Liceum Profilowane znajduje się w miejscowości Racibórz pod adresem Wileńska 8. Szkoła licealna funkcjonuje na terytorium gminy Racibórz, powiat raciborski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27366937800000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

Powiat raciborski ma zarejestrowane 23 licea, a województwo śląskie - 681. Na 1533 uczniów w powiecie przypada 23 innych licealnych szkół średnich (66,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Mapa

liceum