Gimnazjum Nr 20


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 20

Patron KAROLA MIARKI

Adres Gimnazjum Nr 20

GEN.JANKEGO 160
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-614
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 20

322028212
Strona
Regon 27655402600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 20 mieści się w miejscowości Katowice pod adresem GEN.JANKEGO 160. Numer tel. do gimnazjum to 322028212. Nr faksu: 322028212. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjum20.eu. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 27655402600000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 320, z czego 160 to dziewczynki, a 160 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 41 nauczycieli, z czego 31 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3,1. Powiat katowice ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 6362 uczniów w powiecie przypada 47 innych gimnazjów (135,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Katowice: 135
  • w gminie Katowice: 135
  • powiat Katowice: 135
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.814.354.35
20063.593.623.62
20079.514.364.36
20087.821.891.89
20097.52.362.36
20104.863.023.02
20119.222.082.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.644.394.39
20065.154.694.69
20075.555.15.1
20086.652.292.29
200910.192.822.82
20109.522.632.63
20117.622.12.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa