Gimnazjum Nr 55


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 55

Adres Gimnazjum Nr 55

Parkowa 27
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-616
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 55

713482287
Strona
Regon 93205001900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 55 mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Parkowa 27. Numer tel. do szkoły to 713482287. Nr faksu: 713459093. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem soswnr10.neostrada.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 93205001900000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 49, z czego 18 to gimnazjalistki, a 31 to uczniowie. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych szkół gimnazjalnych (182,31 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Mapa

gimnazjum