Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV

Adres Gimnazjum Nr 1

Polna 36
Miejscowość Gostynin
Kod pocztowy 09-500
Gmina miasto Gostynin
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

242352023
Regon 61104301900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 znajduje się w miejscowości Gostynin pod adresem Polna 36. Telefon do gimnazjum to 242352023. Numer fax: 242352024. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Gostynin, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem gm1.gostynin.edu.pl.. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 61104301900000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce to 256, z czego 102 to gimnazjalistki, a 154 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,38. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1456 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (121,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gostynin: 10
  • w gminie Gostynin: 10
  • powiat gostyniński: 20
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.61-0.32-1.61
2006-3.07-0.91-3.07
2007-0.67-1.93-0.67
2008-6.66-3.94-6.66
2009-2.09-0.88-2.09
2010-5.25-3.09-5.25
2011-4.3-1.28-4.3
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-8.12-4.78-8.12
2006-4.1-3.58-4.1
2007-5.12-4.84-5.12
2008-5.22-5.48-5.22
2009-4.53-3.44-4.53
2010-6.8-4.19-6.8
2011-7.18-3.17-7.18

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa