Przedszkole Miejskie Nr 4


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 4

Adres Przedszkole Miejskie Nr 4

kopernika 21a
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 4

896466170
Regon 51029259700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 4 mieści się w miejscowości Ostróda pod adresem kopernika 21a. Numer tel. do przedszkola to 896466170. Nr fax: 896466170. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 51029259700000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 129, z czego 61 to uczennice, a 68 stanowili uczniowie. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo warmińsko-mazurskie - 338. Na 1416 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (64,36 na placówkę), a średnia w województwie to 63,16 (21349 przedszkolaków na 338 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostróda: 11
  • w gminie Ostróda: 11
  • powiat ostródzki: 56
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa