Gimnazjum Nr 1 Im.polskich Noblistów


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 Im.polskich Noblistów

Patron im.Polskich Noblistów

Adres Gimnazjum Nr 1 Im.polskich Noblistów

piłsudskiego 4
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 Im.polskich Noblistów

896467811
Regon 51088225800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 Im.polskich Noblistów znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem piłsudskiego 4. Numer tel. do szkoły to 896467811. Numer faksu: 896467811. Jednostka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 51088225800000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 428, z czego 218 stanowiły uczennice, a 210 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 31 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 3,44. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3366 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół gimnazjalnych (168,3 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostróda: 11
  • w gminie Ostróda: 11
  • powiat ostródzki: 56
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa

gimnazjum