Liceum Ogólnokształcące Nr I Im.jana Bażyńskiego


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Nr I Im.jana Bażyńskiego

Patron JAN BAŻYŃSKI

Adres Liceum Ogólnokształcące Nr I Im.jana Bażyńskiego

DRWĘCKA 2
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące Nr I Im.jana Bażyńskiego

896464151
Strona
Regon 00071664900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące Nr I Im.jana Bażyńskiego znajduje się w miejscowości Ostróda pod adresem DRWĘCKA 2. Numer telefonu do liceum to 896464151. Fax: 896464151. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www liceum można znaleźć pod adresem www.lo1.ostroda.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00071664900000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 501, z czego 347 to uczennice, a 154 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 47 nauczycieli, z czego 31 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,94. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 23 licea, a województwo warmińsko-mazurskie - 258. Na 1542 uczniów w powiecie przypada 23 innych liceów (67,04 na placówkę), a średnia w województwie to 93,76 (24189 uczniów na 258 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ostróda: 11
  • w gminie Ostróda: 11
  • powiat ostródzki: 56
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa