Xxiii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Xxiii Liceum Ogólnokształcące

Patron Marii Skłodowskiej - Curie

Adres Xxiii Liceum Ogólnokształcące

Naddnieprzańska 2/4
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 04-205
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxiii Liceum Ogólnokształcące

225169161
Regon 00079908400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xxiii Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Naddnieprzańska 2/4. Nr tel. do liceum to 225169161. Numer fax: 225169168. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można odwiedzić pod adresem www.liceum23.waw.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00079908400000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów uczących się w placówce była równa 296, z czego 163 stanowiły licealistki, a 133 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 35 nauczycieli, z czego 18 na pełen etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 1,06. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 4 46,30 % -
język polski pisemny podstawowy 82 58,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 82 59,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 77 75,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 46,30 % 89 (z 126) 89 (z 126) 89 (z 126) 216 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 58,90 % 63 (z 238) 63 (z 238) 63 (z 238) 129 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 59,60 % 89 (z 238) 89 (z 238) 89 (z 238) 204 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 75,20 % 110 (z 234) 110 (z 234) 110 (z 234) 184 (z 767)

Mapa