Iii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące

Patron Adam Mickiewicz

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące

Brodzińskiego 6
Miejscowość Tarnów
Kod pocztowy 33-100
Gmina miasto Tarnów
Powiat Tarnów
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące

146888400
Strona
Regon 00073823700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iii Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Tarnów pod adresem Brodzińskiego 6. Nr tel. do liceum to 146888400. Nr fax: 146888401. Szkoła licealna znajduje się na terytorium gminy Tarnów, powiat Tarnów , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www liceum znajdziemy pod adresem www.iii-lo.tarnow.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 00073823700000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 917, z czego 588 to wychowanki, a 329 stanowili wychowankowie. W liceum pracuje łącznie 63 nauczycieli, z czego 55 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6,88. Powiat tarnów ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 5213 uczniów w powiecie przypada 30 innych licealnych szkół średnich (173,77 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 115,67 (54944 uczniów na 475 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Tarnów: 45
  • w gminie Tarnów: 45
  • powiat Tarnów: 45
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 303 70,20 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 303 85,00 % 100,00 %
język niemiecki ustny podstawowy 18 85,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 18 86,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 303 88,60 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 285 88,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 285 93,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 70,20 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 16 (z 448)
język polski ustny podstawowy 85,00 % 2 (z 30) 2 (z 30) 2 (z 30) 31 (z 448)
język niemiecki ustny podstawowy 85,00 % 2 (z 23) 2 (z 23) 2 (z 23) 33 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 86,50 % 3 (z 23) 3 (z 23) 3 (z 23) 21 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 88,60 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 3 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 88,90 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 9 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 93,10 % 1 (z 30) 1 (z 30) 1 (z 30) 11 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa