V Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące

Patron Jana Pawła II

Adres V Liceum Ogólnokształcące

Sienkiewicza 34
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące

566224518
Strona
Regon 00021539600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Sienkiewicza 34. Telefon do szkoły to 566224518. Nr faksu: 566224518. Liceum funkcjonuje na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.vlo.torun.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00021539600000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 646, z czego 413 stanowiły licealistki, a 233 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 54 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 1,84. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych licealnych szkół średnich (190,56 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,86 (32129 wychowanków w wieku licealnym na 346 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język francuski pisemny podstawowy 70,00 % -
język francuski ustny podstawowy 73,00 % -
język polski pisemny podstawowy 241 72,80 % -
język polski ustny podstawowy 241 77,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 73,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 76,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 241 80,80 % -
język angielski ustny podstawowy 85,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 90,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język francuski pisemny podstawowy 70,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 3 (z 4) 6 (z 10)
język francuski ustny podstawowy 73,00 % 2 (z 4) 2 (z 4) 2 (z 4) 4 (z 10)
język polski pisemny podstawowy 72,80 % 3 (z 35) 3 (z 35) 3 (z 35) 3 (z 330)
język polski ustny podstawowy 77,70 % 5 (z 35) 5 (z 35) 5 (z 35) 68 (z 329)
język niemiecki pisemny podstawowy 73,00 % 7 (z 24) 7 (z 24) 7 (z 24) 27 (z 195)
język niemiecki ustny podstawowy 76,50 % 8 (z 24) 8 (z 24) 8 (z 24) 38 (z 195)
matematyka pisemny podstawowy 80,80 % 6 (z 35) 6 (z 35) 6 (z 35) 13 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 85,60 % 2 (z 35) 2 (z 35) 2 (z 35) 6 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 90,00 % 3 (z 35) 3 (z 35) 3 (z 35) 11 (z 316)

Mapa