Szkoła Podstawowa Nr 5 W Koninie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5 W Koninie

Patron Kawalerowie Orderu Uśmiechu

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 W Koninie

Kard. S. Wyszyńskiego 35
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5 W Koninie

632433170
Regon 00024700200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Koninie mieści się w miejscowości Konin pod adresem Kard. S. Wyszyńskiego 35. Nr tel. do szkoły to 632433170. Numer faksu: 632467010. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.sp5.konin.pl. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 00024700200000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 W Koninie uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 225, z czego 116 to uczennice, a 109 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,6. Powiat konin ma zarejestrowane 13 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 4345 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół podstawowych (334,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa