Technikum Nr 8


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 8

Adres Technikum Nr 8

Dąbrowskiego 66A
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-036
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 69168314000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 8 mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Dąbrowskiego 66A. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna działa na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 69168314000000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość kursantów uczących się w placówce wynosiła 278, z czego 6 to uczennice, a 272 stanowili słuchacze. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 18 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 6371 uczniów w powiecie przypada 18 innych szkół średnich technicznych (353,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 214,4 (36234 kursantów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 46 43,30 % 78,00 %
język polski pisemny podstawowy 46 51,70 % 78,00 %
język polski ustny podstawowy 46 64,40 % 78,00 %
język angielski ustny podstawowy 46 55,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 46 60,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 43,30 % 17 (z 42) 17 (z 42) 17 (z 42) 169 (z 285)
język polski pisemny podstawowy 51,70 % 22 (z 42) 22 (z 42) 22 (z 42) 139 (z 285)
język polski ustny podstawowy 64,40 % 37 (z 42) 37 (z 42) 37 (z 42) 234 (z 284)
język angielski ustny podstawowy 55,20 % 29 (z 42) 29 (z 42) 29 (z 42) 180 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 60,00 % 13 (z 42) 13 (z 42) 13 (z 42) 119 (z 281)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr