Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Specjalna


Najważniejsze informacje - Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Specjalna

Adres Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Specjalna

Macieja Rataja 29a
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Specjalna

326721517
Regon 24071569300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Specjalna znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Macieja Rataja 29a. Nr tel. do placówki to 326721517. Nr fax: 326721517. Placówka mieści się na obszarze gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www placówki odwiedzimy pod adresem www.zsswzawierciu.pl.tl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 24071569300000.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających edukację w placówce to 21, z czego 5 to kursantki, a 16 stanowili kursanci. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 21 uczniów w powiecie przypada 45 innych placówek edukacyjnych (0,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 wychowanków na 1742 placówek).

Mapa