Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2

Patron Stanisław Staszic

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2

Macieja Rataja 29
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 27212610900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 2 znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Macieja Rataja 29. Szkoła średnia techniczna ma lokalizację na obszarze gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 27212610900000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich o profilu technicznym (154,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 kursantów na 381 placówek).

Mapa