Technikum Nr 4


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4

Patron Stanisław Staszic

Adres Technikum Nr 4

Macieja Rataja 29
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 27212606100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 4 znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Macieja Rataja 29. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terenie gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 27212606100000.

Słuchacz szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce to 231, z czego 6 to kursantki, a 225 stanowili uczniowie. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 2317 uczniów w powiecie przypada 15 innych techników (154,47 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 51 46,90 % -
język polski pisemny podstawowy 51 51,50 % -
język polski ustny podstawowy 49 84,50 % -
język angielski ustny podstawowy 50 57,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 51 58,50 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 46,90 % 6 (z 13) 6 (z 13) 10 (z 23) 270 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 51,50 % 7 (z 13) 7 (z 13) 10 (z 23) 261 (z 644)
język polski ustny podstawowy 84,50 % 3 (z 13) 3 (z 13) 4 (z 23) 67 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 57,30 % 6 (z 13) 6 (z 13) 9 (z 23) 326 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 58,50 % 6 (z 13) 6 (z 13) 9 (z 23) 356 (z 652)

Mapa