Przedszkole Miejskie Nr 24


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 24

Adres Przedszkole Miejskie Nr 24

al.3-go Maja 15
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 24

598482454
Strona
Regon 22111462300000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 24 znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem al.3-go Maja 15. Nr tel. do przedszkola to 598482454. Numer fax: 598482454. Placówka przedszkolna funkcjonuje na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Serwis www przedszkola można znaleźć pod adresem www.pm24.slupsk.pl. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 22111462300000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 107, z czego 51 stanowiły dziewczynki, a 56 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 10. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), a średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa