Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8

Adres Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8

Wiatraczna 10
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8

598417869
Strona
Regon 77124806500000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Wiatraczna 10. Telefon do przedszkola to 598417869. Faks: 598417869. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.pmintegracyjne.pl. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 77124806500000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 92, z czego 40 to dziewczynki, a 52 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 20 na pełen etat oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,27 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4. Powiat słupsk ma zarejestrowane 32 przedszkola, a województwo pomorskie - 702. Na 2197 uczniów w powiecie przypada 32 innych przedszkoli (68,66 na placówkę), a średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa