Szkoła Podstawowa W Uśniku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Uśniku

Adres Szkoła Podstawowa W Uśniku

Uśnik 27
Miejscowość Uśnik
Kod pocztowy 18-411
Gmina Śniadowo
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Uśniku

864738975
Regon 00112900300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Uśniku znajduje się w miejscowości Uśnik pod adresem Uśnik 27. Nr tel. do szkoły podstawowej to 864738975. Placówka edukacyjna działa na terenie gminy Śniadowo, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00112900300000.

Szkoła Podstawowa W Uśniku edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 42, z czego 21 to dziewczynki, a 21 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 5 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,29 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 0,71. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 3672 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (111,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Uśnik: 1
  • w gminie Śniadowo: 5
  • powiat łomżyński: 37
  • województwo podlaskie: 499

Mapa