Szkoła Podstawowa W Miastkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Miastkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Miastkowie

Łomżyńska 15
Miejscowość Miastkowo
Kod pocztowy 18-413
Gmina Miastkowo
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Miastkowie

862174217
Strona
Regon 00026773700000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Miastkowie znajduje się w miejscowości Miastkowo pod adresem Łomżyńska 15. Telefon do szkoły to 862174217. Nr faksu: 862174217. Instytucja szkolna działa na terytorium gminy Miastkowo, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły odwiedzimy pod adresem www.spmiastkowo.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00026773700000.

Szkoła Podstawowa W Miastkowie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 273, z czego 142 stanowiły uczennice, a 131 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 2,56. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 3672 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (111,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 165,04 (68493 uczniów na 415 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Miastkowo: 2
  • w gminie Miastkowo: 3
  • powiat łomżyński: 37
  • województwo podlaskie: 499

Mapa

szkoła podstawowa