Publiczne Gimnazjum W śniadowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Śniadowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Śniadowie

łomzyńska 29
Miejscowość Śniadowo
Kod pocztowy 18-411
Gmina Śniadowo
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Śniadowie

864738399
Regon 45069569200000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W śniadowie znajduje się w miejscowości Śniadowo pod adresem łomzyńska 29. Telefon do gimnazjum to 864738399. Numer faksu: 864738399. Jednostka gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Śniadowo, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 45069569200000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 172, z czego 85 stanowiły gimnazjalistki, a 87 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 19 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 19. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1417 uczniów w powiecie przypada 8 innych gimnazjów (177,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Śniadowo: 2
  • w gminie Śniadowo: 5
  • powiat łomżyński: 37
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.480.04-2.48
20061.29-1.511.29
2007-0.29-3.39-0.29
20080.52-2.650.52
20094.090.814.09
2010-1.72-3.68-1.72
20110.35-1.320.35
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.44-1.41-2.44
20062.65-1.312.65
2007-1.19-3.82-1.19
20080.03-0.940.03
20093.99-1.973.99
20103.2-3.223.2
2011-2.11-3.65-2.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa