Szkoła Podstawowa W Kleczkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Kleczkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Kleczkowie

Bielawska 2
Miejscowość Kleczkowo
Kod pocztowy 07-405
Gmina Troszyn
Powiat ostrołęcki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Kleczkowie

297671160
Regon 00110623200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Kleczkowie mieści się w miejscowości Kleczkowo pod adresem Bielawska 2. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 297671160. Numer faksu: 297671160. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Troszyn, powiat ostrołęcki , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00110623200000.

Szkoła Podstawowa W Kleczkowie edukuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 68, z czego 29 to dziewczynki, a 39 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 4,5. Powiat ostrołęcki ma zarejestrowane 68 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6651 uczniów w powiecie przypada 68 innych szkół podstawowych (97,81 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Kleczkowo: 1
  • w gminie Troszyn: 5
  • powiat ostrołęcki: 53
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa