Szkoła Podstawowa W Sławcu


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Sławcu

Patron Hanka Bielicka

Adres Szkoła Podstawowa W Sławcu

Długa 22
Miejscowość Sławiec
Kod pocztowy 18-414
Gmina Nowogród
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Sławcu

862175548
Regon 00112072300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Sławcu mieści się w miejscowości Sławiec pod adresem Długa 22. Telefon do szkoły to 862175548. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Nowogród, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka edukacyjna widnieje w rejestrze pod numerem 00112072300000.

Szkoła Podstawowa W Sławcu naucza dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 41, z czego 22 to dziewczynki, a 19 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 8 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,27 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 0,38. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo podlaskie - 415. Na 3672 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (111,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 165,04 (68493 dzieci w wieku szkolnym na 415 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Sławiec: 1
  • w gminie Nowogród: 1
  • powiat łomżyński: 37
  • województwo podlaskie: 499

Mapa