Publiczne Gimnazjum W Miastkowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Miastkowie

Patron im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres Publiczne Gimnazjum W Miastkowie

ŁOMZYŃSKA 10
Miejscowość Miastkowo
Kod pocztowy 18-413
Gmina Miastkowo
Powiat łomżyński
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Miastkowie

862174826
Strona
Regon 45070130000012
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Miastkowie mieści się w miejscowości Miastkowo pod adresem ŁOMZYŃSKA 10. Numer telefonu do gimnazjum to 862174826. Nr fax: 862174826. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Miastkowo, powiat łomżyński , województwo podlaskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.pgmiastkowo.pl. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 45070130000012.

Nauka w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 171, z czego 91 to uczennice, a 80 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 18 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 9. Powiat łomżyński ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 1417 uczniów w powiecie przypada 8 innych jednostek gimnazjalnych (177,13 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 dzieci w wieku gimnazjalnym na 233 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Miastkowo: 2
  • w gminie Miastkowo: 3
  • powiat łomżyński: 37
  • województwo podlaskie: 499

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.730.04-0.73
2006-1.79-1.51-1.79
2007-0.06-3.39-0.06
2008-4.79-2.65-4.79
2009-3.110.81-3.11
2010-3.43-3.68-3.43
2011-3.17-1.32-3.17
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.94-1.41-3.94
2006-1.97-1.31-1.97
2007-3.91-3.82-3.91
2008-2.81-0.94-2.81
2009-5.01-1.97-5.01
2010-6.2-3.22-6.2
2011-6.35-3.65-6.35

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum