Gimnazjum W Bestwince


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Bestwince

Adres Gimnazjum W Bestwince

Dworkowa 3
Miejscowość Bestwinka
Kod pocztowy 43-512
Gmina Bestwina
Powiat bielski
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Bestwince

322149280
Strona
Regon 07228741600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Bestwince mieści się w miejscowości Bestwinka pod adresem Dworkowa 3. Telefon do szkoły to 322149280. Nr fax: 322149280. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Bestwina, powiat bielski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem bestwinkagim.edupage.org. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07228741600000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 150, z czego 74 stanowiły dziewczynki, a 76 to gimnazjaliści. Powiat bielski ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4680 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek gimnazjalnych (150,97 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.410.571.77
20061.841.913.8
20074.681.594.01
20083.841.964.95
20093.31.732.98
20102.370.160.62
20113.891.093.38
Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.560.272.71
20064.071.184.97
200740.33.89
20083.830.83.3
20093.890.922.44
20100.680.18-0.29
20112.171.362.66

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa