Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Modle


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Modle

Adres Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Modle

76
Miejscowość Modła
Kod pocztowy 59-706
Gmina Gromadka
Powiat bolesławiecki
Województwo dolnośląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Modle

757382476
Regon 02184881100000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Szkole Podstawowej W Modle znajduje się w miejscowości Modła pod adresem 76. Numer telefonu do przedszkola to 757382476. Numer faksu: 757382476. Przedszkole działa na terytorium gminy Gromadka, powiat bolesławiecki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 02184881100000.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce to 8, z czego 6 stanowiły uczennice, a 2 to uczniowie. Powiat bolesławiecki ma zarejestrowane 25 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 1386 uczniów w powiecie przypada 25 innych przedszkoli (55,44 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa