Szkoła Podstawowa W Dzięciołach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Dzięciołach

Adres Szkoła Podstawowa W Dzięciołach

14
Miejscowość Dzięcioły
Kod pocztowy 62-874
Gmina Brzeziny
Powiat kaliski
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Dzięciołach

627697029
Strona
Regon 00116568300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Dzięciołach znajduje się w miejscowości Dzięcioły pod adresem 14. Numer tel. do szkoły to 627697029. Numer fax: 627697029. Instytucja szkolna znajduje się na terytorium gminy Brzeziny, powiat kaliski , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem www.brzeziny-gmina.pl. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00116568300000.

Szkoła Podstawowa W Dzięciołach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 30, z czego 11 to uczennice, a 19 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat kaliski ma zarejestrowane 55 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 5416 uczniów w powiecie przypada 55 innych szkół podstawowych (98,47 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 183,42 (223583 dzieci w wieku szkolnym na 1219 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Dzięcioły: 1
  • w gminie Brzeziny: 5
  • powiat kaliski: 36
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa