Przedszkole Nr 275


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 275

Adres Przedszkole Nr 275

Piwarskiego 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-770
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 275

228412254
Strona
Regon 01300270100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 275 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Piwarskiego 5. Telefon do przedszkola to 228412254. Fax: 228412254. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkole275.weebly.com. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01300270100000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 126, z czego 52 to uczennice, a 74 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 12. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

przedszkole