Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Adres Szkoła Podstawowa

Piaski 83
Miejscowość Piaski
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

413862004
Regon 00073307900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Piaski pod adresem Piaski 83. Numer tel. do szkoły podstawowej to 413862004. Numer faksu: 413862004. Instytucja edukacyjna znajduje się na obszarze gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła znajduje się w rejestrze pod numerem 00073307900000.

Szkoła Podstawowa edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 72, z czego 34 stanowiły dziewczynki, a 38 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 6 na pełen etat oraz 5 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,2. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5911 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (109,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 136,74 (75893 dzieci w wieku szkolnym na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Piaski: 1
  • w gminie Jędrzejów: 21
  • powiat jędrzejowski: 48
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa